Per a clients que, generalment, només utilitzen el gas per a l'aigua calenta.

Preu indexat

Pagaràs el gas a preu de mercat (MIBGAS)

Sense permanència

Ets lliure de canviar si ho creus oportú, però nosaltres treballarem per a que això no passi.

Peatge RL.1

Consum anual

Inferior a 5.000 kWh/any

Terme fix

3,280 €/mes

Terme d'energia

Preu indexat a MIBGAS

Els preus de peatges, el lloguer de comptadors i els impostos aplicables s'estableixen seguint la legislació vigent.

Preu indexat

Pagaràs el gas a preu de mercat (MIBGAS)

Sense permanència

Ets lliure de canviar si ho creus oportú, però nosaltres treballarem per a que això no passi.